De toverlamp
Image default
Management

Bsbsmb 401

OVERZICHT

Deze eenheid beschrijft de vaardigheden en kennis die nodig zijn om alle regelgeving die van invloed is op het bedrijf te identificeren en na te leven. Het is van toepassing op personen die een klein bedrijf runnen en die analytische vaardigheden gebruiken om wet- en regelgeving te interpreteren en procedures te ontwikkelen om de naleving ervan te beheren.

 

ASSESSMENT

VOOR CAMPUSSEN IN MELBOURNE

Beoordelingsopdrachten worden ontworpen om kennis en vaardigheden te versterken en uit te breiden binnen vastgestelde en gecontroleerde parameters in overeenstemming met de leerresultaten en prestatiecriteria van elke eenheid, met inbegrip van het opzetten van praktische toepassingstaken op het werk die zijn ontworpen om het bewijs te leveren van de competentieresultaten, binnen periodieke en geplande tijdlijnen.

 

Van de studenten wordt verwacht dat ze de volgende vereiste vaardigheden kunnen aantonen

 

blijk geven van een systematische benadering van het identificeren, beheren en voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten, specifiek met betrekking tot WHS, bedrijfsregistratie en milieu-eisen;

ervoor zorgen dat de voorschriften worden nageleefd, door: de beginselen inzake belastingen en arbeidsverhoudingen na te leven; wettelijke documenten bij te werken en bij te houden; gevallen van niet-naleving te onderzoeken; de levering van producten en diensten te controleren; waar nodig corrigerende maatregelen te nemen

het onderhandelen over en regelen van contracten, met inbegrip van: het inwinnen van juridisch advies; het onderzoeken van aanbestedingsrechten; het vaststellen van opties voor het leasen of bezitten van bedrijfspanden, en

specifieke bedrijfsrisico’s identificeren, beoordelen en behandelen, met inbegrip van: risico’s met de grootste waarschijnlijkheid dat ze zich voordoen en de grootste negatieve impact op het bedrijf prioriteren, en de verzekeringsbehoeften identificeren.

Van studenten wordt ook verwacht dat zij de volgende kennis aantonen

 

schets bedrijfsregistratie en licentie-eisen;

alle wettelijke vereisten van de overheid met betrekking tot de specifieke bedrijfsvoering te identificeren;

de totstandkoming en beëindiging van relevante juridische contracten uitleggen

relevante culturele verschillen en juridische implicaties samenvatten;

De wettelijke rechten en plichten van alternatieve eigendomsstructuren beschrijven;

een overzicht te geven van de noodzakelijke administratie om aan de wettelijke en fiscale minimumeisen te voldoen

een samenvatting geven van de relevante consumentenwetgeving en gedragscodes van de sector;

een overzicht te geven van de belangrijkste stappen in het proces van risicobeheer, en;

relevante verzekeringseisen en -producten uit te leggen.

VERPLICHTE LECTUUR

De gediplomeerde opleider en assessor verstrekken het vereiste les- en leermateriaal in de vorm van werkboeken die door de polytechnische hogeschool en/of via het e-learningsysteem van de polytechnische hogeschool worden uitgegeven.

 

ALS ONDERDEEL VAN EEN CURSUS

Deze unit wordt bestudeerd als onderdeel van de volgende cursus(sen):

 

Certificaat IV in Fitness

SIS40215

Raadpleeg de cursuspagina voor informatie over hoe u zich kunt aanmelden voor de cursus. De VU draagt zorg voor de juistheid van deze informatie, maar behoudt zich het recht voor om aangeboden cursussen op elk moment te wijzigen of in te trekken. Controleer of de informatie over het opleidingsonderdeel actueel is bij het Studenten Contact Centrum. 

 

business management 

vacatures

auto verkopen

https://www.newbusinessmanagement.com/