De toverlamp
Image default
Verbouwen

4 stappen om tot een RI&E te komen voor branches

Voor iedere organisatie is een RI&E verplicht. Vaak ondersteunt een branche hierbij. Je hebt dan een branche RI&E. Een RI&E doe je niet even tussendoor. Dat is namelijk nog best een klusje. Bovendien is het ook nog eens verplicht. Deze 4 tips helpen je om tot een succes te komen.

Stap 1: RI&E ontwikkeling

Hoe maar ook welk je een RI&E-instrument maakt besluit je zelf. Ervaringen van anderen maar ook vanuit de branche of andere branches kunnen je daarbij wel heel goed helpen.

Tip 1: Maak een RI&E voor de gebruiker, zij moeten er immers mee werken

Tip 2: Maak bij dit project duidelijke afspraken. Denk aan de planning en het verdelen van de rollen

Tip 3: Zorg dat relevante partijen op tijd aansluiten bij het project en het projectteam

Stap 2: RI&E erkenning

Een organisatie met minder dan 25 mensen hoeft een RI&E niet te laten toetsen wanneer de RI&E al is erkend door de branche. Zodoende heb je een tijds- en geldbesparing. Bedrijven met meer dan 25 mensen moet een RI&E wel laten erkennen. Hierbij moeten de volgende punten aanwezig zijn: 1. Ten minste 1 werkgeversorganisatie moet instemmen en een gecertificeerde arbodienst moet de RI&E toetsen

Je kunt natuurlijk ook altijd RI&E advies krijgen van een erkende organisatie.

Stap 3: RI&E implementatie

Bij het implementeren van de RI&E is het erg belangrijk dat de RI&E ook wordt gebruikt en toegepast. Hierdoor wordt het systeem echt effectief. Geef er uitleg over, maar informeer betrokkenen vooral. Een goede kick-off is bijvoorbeeld een leuk vertrekpunt. 

Stap 4: RI&E onderhoud

Het is belangrijk dat de RI&E up-to-date is. Dit kan door kleine aanpassingen te doen van bijvoorbeeld versie 1.0 naar versie 1.1. Schoonheidsfoutjes en het begrijpelijker formuleren vallen hieronder. Bij het actualiseren wordt het rapport verbetert. Dit kan bijvoorbeeld van versie 1.1 naar versie 2.0 zijn. Bij wetswijzigingen, nieuwe processen of technologische ontwikkelingen kan dit het geval zijn. Let op, in dit laatste geval moet de RI&E opnieuw erkend worden. Doe dit dus niet periodiek.

https://www.raatwerk.nl/over-raatwerk/