De toverlamp
Image default
Bedrijven

Tijd voor de bouwkundige keuring Rotterdam

Het is altijd eens in de zoveel jaar, maar hoeveel jaar precies blijft bij veel mensen een vraagteken: de professionele bouwkundige keuring Rotterdam. Toch is het van belang dat u de bouwkundige keuring Rotterdam tijdig uit laat voeren. Indien u dit niet doet en er toch een ongeval plaats vind, kan uw verzekering de mogelijkheid aangrijpen om niet uit te keren. Daarnaast geeft het ook een idee van veiligheid zodra de bouwkundige keuring Rotterdam goed is afgesloten. Daarnaast is het fijn als gebreken aan uw pand, stellage of machinerie tijdig wordt ontdekt. Dat kan namelijk erg in kosten schelen. Een scheur in de muur die bij na een half jaar wordt ontdekt is makkelijk te op te lossen dan een scheur die al een aantal jaar groter wordt. Want ook op dat soort details wordt gelet tijdens een bouwkundige keuring Rotterdam.

Kwaliteit bouwkundige keuring Rotterdam

Indien u de bouwkundige keuring Rotterdam laat uitvoeren, moet dit wel gebeuren door een bevoegde instantie. Hier kunt u meer informatie over vinden op de site van uw gemeente of op een overheidssite. De aangewezen instellingen kunnen dit altijd bewijzen door middel van een certificaat. U kunt online vergelijken of u niet te veel betaald, de bouwkundige keuring Rotterdam heeft over het algemeen een vrij gelijke prijs bij verschillende aanbieders.

Nasleep

Het is de bedoeling dat u de aangewezen punten zo snel mogelijk oplost en dat ze ook blijvend opgelost worden. Soms vindt er na het onderhoud nog een keuring plaats, soms keurt de klusser die het probleem oplost zelf, maar dan moet hij of zij daar wel voor bevoegd zijn. U kunt ook bepalen dat de keuring periodiek door dezelfde wordt uitgevoerd, dit kunt u dan vast laten stellen zodat u er zelf niet meer aan hoeft te denken. Het bedrijf stuurt dan voordat zij langs komen een herinnering dat het tijd is voor de keuring.