De toverlamp
Image default
Zakelijke dienstverlening

Outplacement voor 50 plussers

Oudere werknemers zijn vaak van mening dat solliciteren geen zin heeft wanneer je boven de 50 bent. Zij geloven er dan niet in dat een nieuwe functie bemachtigen mogelijk is en vragen zich af hoe groot de kans is dat zij daadwerkelijk een nieuwe baan vinden. Juist voor die mensen is outplacement nuttig want uit onderzoek blijkt dat ruim 70 procent van de oudere werknemers binnen een  jaar een nieuwe baan vindt wanneer zij gebruik maken van outplacement. Het volgen van een outplacementtraject zorgt er voor dat de kansen op een nieuwe passende baan aanzienlijk wordt vergroot.

Outplacementbureaus spreken overigens liever over ervaren werknemers die beschikbaar zijn voor een nieuwe baan dan over 50-plussers. Outplacementbureaus hebben vaak het idee dat het benoemen van de doelgroep (vijftig plussers) stigmatiserend werkt. Hoe je de doelgroep ook noemt, vast staat dat outplacement helpt.
Binnen een outplacementtraject voor vijftig plussers wordt er qua begeleiding vaak extra aandacht besteed aan in kaart brengen van de onderscheidende factoren (denk aan ruime werkervaring, senioriteit, rust uitstralen, relativeringsvermogen, etc.) en hoe je deze op een concrete manier kunt benoemen in CV en de motivatiebrief (of LinkedIn). Juist deze elementen zorgen vaak voor een betere presentatie van de 50 plus sollicitant.

Outplacement en baangaranties

Outplacementbureaus zijn vaak voorzichtig met het geven van baangaranties. Al zijn er ook bureaus die dat wel durven, zoals Outplacementbureau Werkcontact, een bureau dat zich heeft gespecialiseerd in outplacement voor oudere werknemers.  Uiteraard hebben mensen verschillende behoeftes dus dat geldt ook voor  ontslagen werknemers die een outplacementtraject willen volgen. Het maar net de vraag welke modules de individuele werknemer nodig heeft. Tijdens een vrijblijvend gesprek wordt vaak mogelijk wat een outplacementbureau kan bieden. Op Outplacementbureau Kiezen vind je een overzicht van outplacementbureaus in Nederland. Een hoewel een  outplacementbureau zonder keurmerk ook goede dienstverlening kan leveren, is het voor ontslagen werknemers raadzaam om oriënterende gesprekken te voeren met outplacementbureaus die in het bezit zijn van het OVAL Keurmerk.


Outplacementbureau Werkcontact geeft als één van de weinige outplacementbureaus wel een baangarantie af bij het volgen van outplacement

https://www.outplacementverzekering.nl